Lễ dâng Y Khatina

31/10/2020 29/11/2020

Sóc Trăng

6775 1

Lễ dâng Y Khatina:  là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng nhất của hệ phái Phật giáo Nam tông. Đây là Lễ duy nhất của Phật giáo có từ thời Đức Phật còn tại thế.Hàng năm, trong khoảng thời gian từ ngày 15/9 đến 15/10 âm lịch, bà con người Khmer Nam Bộ lại rộn ràng tổ chức lễ Kathina hay còn gọi là lễ Dâng bông hoặc lễ Dâng y cà sa. Lễ dâng Y Kathina, là nghi lễ mang đậm đà văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer được tổ chức nhằm cầu cho phum sóc yên ấm, gia đình bình an, cầu mưa thuận gió hòa và thành kính dâng những áo cà sa, các vật dụng dành cho chư tăng. Ngoài ra, Lễ dâng Y Kathina còn mang một ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện thiện tâm của Phật tử đối với việc hộ trì tăng đoàn, vừa tạo không khí vui tươi cho phật tử, cho phum, sóc.

Bản đồ

Lịch trình mẫu