City tour

City tour
 • Từ ngày 10/03/2020
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số điểm đến 6 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 6 địa điểm
 • 07:00
  CHÙA PRÉS ON PRÉS BUÔL PRÉS PHÉK Miễn phí

 • 09:04
  TÂN HUÊ VIÊN - ĐIỂM DỪNG CHÂN DU LỊCH TIẾP TỤC MỞ RỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Miễn phí

  Số 153, QL 1A, ấp Phụng Hiệp,

 • 11:16
  ĐIỂM DU LỊCH BỬU SƠN TỰ (CHÙA ĐẤT SÉT) Miễn phí

  Số 286 Tôn Đức Thắng,

 • 13:22
  PHÒNG TRƯNG BÀY VĂN HÓA KHMER TỈNH SÓC TRĂNG Miễn phí

  Số 23, Nguyễn Chí Thanh,

 • 13:28
  ĐIỂM DU LỊCH CHÙA MAHATUP (CHÙA DƠI) Miễn phí

  Số 181 Văn Ngọc Chính,

 • 15:28
  Nhà hàng KDL Chùa Dơi Miễn phí

  198 Văn Ngọc Chính,

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.