Họp góp ý Đề cương xây dựng “Đề án đầu tư một số điểm chùa trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển du lịch”

14/06/2024 210 0

Vào ngày 12/6/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp góp ý Đề cương xây dựng “Đề án đầu tư một số điểm chùa trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển du lịch”. Chủ trì cuộc họp đồng chí Trần Minh Lý – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ; Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên, huyện Châu Thành, Ban quản trị chùa Som Rông, chùa Mahatup (chùa Dơi), và các thành viên Tổ soạn thảo Đề án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 458/UBND-VX ngày 22/02/2024 về việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án đầu tư một số điểm chùa trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành đi khảo sát thực tế và trao đổi với đại diện các chùa, địa phương về hiện trạng các công trình kiến trúc, đường giao thông đến các điểm chùa và đường giao thông nội bộ, hệ thống cây xanh, tình hình phục vụ khách tham quan du lịch. Qua đó ghi nhận và làm cơ sở để xây dựng dự thảo Đề cương “Đề án đầu tư một số điểm chùa trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển du lịch”.

Ông Trần Minh Lý- Giám đốc Sở VHTTDL khảo sát thực tế tại chùa Sro Lôn, huyện Mỹ Xuyên

Tại cuộc họp, đồng chí Huỳnh Phương Kiều, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đại diện Tổ soạn thảo thông qua dự thảo Đề cương, gồm 3 phần: Thực trạng, sự cần thiết, căn cứ pháp lý, thời gian, phạm vi và đối tượng; Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển một số điểm chùa trên địa bàn tỉnh phục vụ khách du lịch; tổ chức thực hiện. Mục tiêu đề án đầu tư phát triển các điểm chùa để nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ du lịch nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với nhiệm vụ và giải pháp về du lịch là “Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/02/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua Đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo ra các dịch vụ hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu, khai thác tốt giá trị tiềm năng văn hóa, lịch sử phong phú của từng điểm đến xây dựng thành các sản phẩm tiêu biểu phục vụ du khách khi đến tham quan Sóc Trăng.

Bà Huỳnh Phương Kiều, Trưởng Phòng quản lý du lịch thông qua dự thảo Đề cương Đề án

          Cuộc họp nhận được sự thống nhất cao với chủ trương xây dựng các điểm chùa phát triển du lịch, tuy nhiên các đại biểu đóng góp một số nội dung: cần tập trung quy hoạch chi tiết các công trình kiến trúc tại các điểm chùa để đầu tư, xây dựng, phát triển các dịch vụ mang tính lâu dài và không ảnh hưởng đến hoạt động tôn giáo, chấn chỉnh lại tình hình môi trường, an ninh, khu vực mua bán, tình hình sử dụng đất đai… Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch tại chỗ và xác định nguồn kinh phí sử dụng cho đề án.

Thượng tọa Lý Đức, trụ trì chùa Som Rông phát biểu góp ý Đề cương Đề án

          Kết luận tại cuộc họp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh lại Đề cương Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời cũng khẳng định, để Đề án đầu tư một số điểm chùa trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển du lịch được phê duyệt và triển khai thực hiện cần có sự chung sức, đồng lòng của các sở, ban, ngành, địa phương cùng nhau tháo gỡ khó khăn để phát triển tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh nhà./.

 

Tân Trang

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu