Khảo sát chuẩn bị tham gia “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4” tại Hà Nội

02/04/2024 96 0

Để chuẩn bị tham gia các hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4” tại Hà Nội, trong 02 ngày 26 và 27/4/2024 đoàn khảo sát tỉnh Sóc Trăng do ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát thực tế tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát tỉnh Sóc Trăng có bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn. Tại cuộc họp, lãnh đạo 02 Sở đã tập trung trao đổi về thời gian, nội dung, kịch bản, chương trình giao lưu biểu diễn của đoàn tỉnh Sóc Trăng với thành phố Hà Nội. Theo đó, lãnh đạo 02 Sở thống nhất tổ chức đêm biểu diễn giao lưu vào lúc 20 giờ ngày 20/4/2024 tại khu vực đền Bà Kiệu, thành phố Hà Nội với tổng thời lượng chương trình là 90 phút, chủ đề tập trung vào giới thiệu và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của 02 địa phương như: trình diễn dân gian Nhạc Ngũ âm, Múa Rom Vong, múa chằn, thổi sáo, Đờn ca tài tử, hướng dẫn múa Rom Vong, múa rối cạn, ca trù,…

Lãnh đạo Sở VHTTDL Sóc Trăng chụp ảnh lưu niệm với Sở VHTT Hà Nội

Sau khi làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao thành phố Hà Nội đoàn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục khảo sát và làm việc với Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Theo Kế hoạch năm 2024 tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch tỉnh Sóc Trăng lần I tại Đồng Mô, Hà Nội với chủ đề “Văn hóa - Du lịch Sóc Trăng giao lưu và kết nối”; thời gian từ ngày 18 đến ngày 21/4/2024. Tại cuộc họp lãnh đạo 02 đơn vị đã thống nhất 07 nội dung tham gia sự kiện lần này gồm: Khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 kết hợp khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch tỉnh Sóc Trăng lần I tại Đồng Mô, Hà Nội; hội nghị gặp mặt Nghệ nhân, già làng, trưởng bản người có uy tín có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc; thực hiện sân khấu hóa Lễ đấu đèn của người Hoa; trình diễn, giới thiệu về nghệ thuật vẽ tranh trên kiếng của người Khmer và nghề làm bánh Pía của người Hoa (di sản văn hóa phi vật thể quốc gia), nghề đan lục bình của người Kinh; giới thiệu quảng bá du lịch, ẩm thực, triển lãm hình ảnh và trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Sóc Trăng; giao lưu văn hoá nghệ thuật.

 

Quang cảnh làm việc tại Làng VHDL các dân tộc VN

 

Việc tham gia “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4” góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, chủ thể văn hóa trong viêc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; gắn việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong việc thực hiện những mục tiêu kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”./.

 

Kim Xuyến-Phòng QLVH&GĐ

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu