SÓC TRĂNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DU LỊCH”

01/02/2023 765 0
Vừa qua, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức lớp huấn, bồi dưỡng “Phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh du lịch” năm 2022 cho 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các điểm dừng chân, điểm đến, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và du lịch đang công tác trong ngành du lịch.

TS. Lê Cao Thanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược triển khai phương pháp xây dựng chiến lược. Ảnh: Văn Chí

Lớp tập huấn được sự hướng dẫn giảng dạy của 02 giảng viên đến từ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh:  (1) TS. Lê Cao Thanh, giảng dạy các nội dung: Những vấn đề chuyên biệt về chiến lược du lịch của một địa phương và chiến lược du lịch của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Các phương pháp xác định chiến lược kinh doanh du lịch; (2) TS. Hoàng Cửu Long, giảng dạy với các nội dung: khái quát về phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh du lịch và phương pháp đánh giá môi trường và nguồn lực phát triển du lịch của tỉnh Sóc Trăng.

Thực hành ma trận SWOT với bài giảng của TS. Hoàng Cửu Long; Ảnh: Kim Phương

  Thông qua các nội dung nêu trên, các học viên được trang bị kiến thức về các phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của các doanh nghiệp và địa phương tỉnh Sóc Trăng; hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và lợi ích của việc xây dựng chiến lược kinh doanh là rất cần thiết trong các hoạt động để phát triển du lịch.

          Kết thúc lớp, các học viên được nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh./.

Kiều Oanh

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu