THÔNG QUA ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH LỄ HỘI VĂN HÓA SÔNG NƯỚC MANG BẢN SẮC CỦA TỈNH SÓC TRĂNG”

02/01/2024 144 0

Ngày 30/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với Đề tài “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch lễ hội văn hóa sông nước mang bản sắc của tỉnh Sóc Trăng”.
Đề tài do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng chủ trì, phối hợp cùng Viện nghiên cứu Chiến lược Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh thực hiện. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Hội đồng - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sóc Trăng, các thành viên của Hội đồng và các thành viên của Ban nghiên cứu đề tài.

TS Lê Cao Thanh – Chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng

Tại cuộc họp, Tiến sĩ Lê Cao Thanh – Viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược, Chủ nhiệm Đề tài đã báo cáo trước Hội đồng về nội dung của đề tài “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch lễ hội văn hóa sông nước mang bản sắc của tỉnh Sóc Trăng. Việc triển khai đề tài này nhằm tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa mang bản sắc của tỉnh, có sức hấp dẫn mạnh mẽ khách du lịch và công chúng, góp phần xây dựng thương hiệu địa phương và nâng cao doanh thu du lịch của tỉnh thông qua xây dựng mô hình mẫu về sản phẩm văn hóa lễ hội sông nước của tỉnh - mô hình Lễ hội Sông Trăng, trên cơ sở khai thác tiềm năng của sông Maspero và chợ nổi Ngã Năm trên cơ sở tích hợp các giá trị văn hóa truyền thống và các nguồn lực của tỉnh Sóc Trăng.

Thư ký Hội đồng thông qua kết quả đánh giá đề tài

Qua báo cáo thuyết minh và ý kiến của các thành viên hội đồng, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm thống nhất thông qua Đề tài “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch lễ hội văn hóa sông nước mang bản sắc của tỉnh Sóc Trăng” để đưa thực hiện trong năm 2023. Đồng thời Chủ tịch Hội đồng đề nghị Chủ nhiệm Đề tài cần phải làm rõ giải pháp nhằm đưa ra hướng đi bền vững cho kinh tế - xã hội – môi trường của tỉnh.
Tin rằng trong thời gian tới, khi các sản phẩm du lịch lễ hội văn hóa sông nước mang bản sắc của tỉnh Sóc Trăng được hình thành sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh, qua đó thu hút thêm du khách trong và ngoài nước đến với Sóc Trăng.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu