Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

01/10/2023 31/10/2023

147 Nguyễn Văn Linh Phường 2 Sóc Trăng

492 0

Ngày Chuyển đổi số quốc gia "Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân" và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng (Ngày 10/10 hằng năm).

     Thực hiện Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 19/9/2023 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2023, với khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số tỉnh năm 2023 Chào mừng Ngày Chuyển đổi số 10/10; Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

        Với mục đích xác định thực hiện chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Sóc Trăng đã và đang nghiên cứu xây dựng chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng đề án cho tỉnh đồng bộ trên ba trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số.

        Theo đó, Sóc Trăng đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính ngân hàng, thuế kho bạc, nông nghiệp an sinh xã hội tài nguyên môi trường du lịch, xây dựng… đồng thời các đơn vị địa phương có giải pháp lan tỏa mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ đề án 06, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên sàn thương mại điện tử. Với các hoạt động chính bao gồm: Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023, xây dựng phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023, phát động và tổ chức Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số, tìm kiếm và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, tổ chức các cuộc thi, hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, tổ chức triển lãm về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

        Để đưa các giá trị cụ thể của chuyển đổi số vào cuộc sống, Sở Thông tin và Truyền thông tích cực trở thành cơ quan đầu mối với nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn hỗ trợ đôn đốc các sở ngành đơn vị địa phương, các học viện, trường đại học, các doanh nghiệp công nghệ thông tin tổ chức hội thảo giới thiệu về các kỹ năng nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp, tổ chức các buổi tọa đàm đối thoại với đoàn viên thanh niên, hội nông dân để giải đáp thắc mắc, giới thiệu mô hình hay cách làm tốt trong ứng dụng công nghệ phục vụ lao động sản xuất.

          Đặc biệt để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2023, tỉnh Sóc Trăng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời đề xuất các giải pháp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu, đưa tất cả các hoạt động hằng ngày của cơ quan doanh nghiệp người dân lên môi trường số để từ dữ liệu số, công nghệ sẽ giúp phân tích hiệu quả các hoạt động đáp ứng nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội con người. Với mục tiêu tổng quát của Sóc Trăng, từ nay đến năm 2025, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số để điều chỉnh phương thức hoạt động, cấu trúc lại quy trình, đổi mới cǎn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản trị, điều hành của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; phát triển mạnh công nghệ số, tạo nền tảng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng và các lĩnh vực mới; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp để hình thành công dân số, xã hội số. Phấn đấu đến năm 2030, Sóc Trǎng hoàn thành chuyển đổi số trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững; hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh khu vực ÐBSCL và cả nước./.

Thanh Tú

Bản đồ

Lịch trình mẫu